Team

Ons team bestaat uit enthousiaste leerkrachten die met veel plezier en gedrevenheid een fijne schooltijd voor uw kind realiseren.

Op de foto ontbreekt meester Jasper (leerkracht groep 3, 5 en 6) en meester Dennis (vakdocent bewegingsonderwijs)

Leerkrachten:

groep 1/2A: juf manon en juf Mariëlle
groep 1/2B: juf Yvette
groep 1/2C: juf Sandra
groep 3a: juf Ilona en juf Hanneke

Groep 3b: juf Mariette en meester Jasper
groep 4a: juf Imke

Groep 4b : juf Sigrid
groep 5: juf Hetty en meester Jasper
groep 6: juf Denise en meester Jasper
groep 7: meester Danny en meester Martin
groep 8: juf Hanneke en juf Maaike

Onderwijsassistenten: 
Beau Lepoutre

Conciërge: 
Martin van Limbeek

Vakdocent bewegingsonderwijs:

Dennis Priem

Administratief medewerkster:
Mirjam Kusters

Intern leerlingbegeleider (IB-er)
Elma Boumans is de intern begeleider.
Bij haar kan de leerkracht terecht met vragen over leerlingen. Zij organiseert de zorg op school door leerlingenbesprekingen en toetsbesprekingen te plannen. Zij bespreekt met de leerkrachten de zorgleerlingen en begeleidt de leerkracht hierbij. Zij bekijkt, samen met de leerkracht, welke leerlingen extra zorg nodig hebben. Zij beheert de orthotheek, waarin allerlei materialen staan die gebruikt worden om kinderen te helpen. Als er externe hulp voor een leerling ingeschakeld moet worden, wordt dit door haar geregeld.  Ouders met een specifieke zorgvraag over hun kind kunnen ook bij haar terecht.

Taalexperts
Maaike Simons en Sandra van Buijtene zijn de taalcoördinatoren binnen de school. Zij houden zich bezig met de taalontwikkeling binnen de school en dragen zorg voor het uitvoeren van het taalbeleidsplan.

Rekenexperts
Denise de Vlam, Hanneke Bongarts en Ilona Kusters-Weijers zijn de rekencoördinatoren binnen de school. Zij houden zich bezig met de rekenontwikkeling binnen de school en dragen zorg voor het uitvoeren van het rekenbeleidsplan.

Cultuurexpert
Imke Kosman is de culturexpert. Zij draagt zorg voor de invulling van het cultuuraanbod en koppelt deze inhoud aan WO projecten. Zij houdt contact met ketenpartners op gebied van cultuur, zoals stichting Doejemee.

Coördinatoren Internationalisering
Maaike Simons en Imke Kosman houden contact met onze buitenlandse collega's en zijn verantwoordelijk voor de aanvraag van subsidie Erasmus+. Zij schrijven een onderbouwing op inhoud, planning en financiële verantwoording met daarin doelen vanuit ons jaarplan zoals burgerschap.

ICT-ers
Sigrid Hoogkamer en Danny Broekmans zijn de ICT-ers van de school. Zij zorgen ervoor dat het netwerk en de computers goed werken. Ze geven impulsen aan het gebruik van computers in het onderwijs.

Directeur
Lonneke Hubers (directeur). Zij houdt zich bezig met o.a. schoolorganisatie, onderwijsinhoud, coachen en begeleiden van leerkrachten, contacten met andere scholen in een directeurenoverleg, contacten met instanties, enz.