Praktische informatie

Gymnastiek
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 gymmen in de aangrenzende gymzaal. De kinderen van groep 1-2 gymmen in hun ondergoed en op gymschoentjes. De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn tijdens de gymles gekleed in een sportbroekje en T-shirt of een turnpakje. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 hebben een handdoek bij zich voor het douchen.

BVL (Brabants VerkeersveiligheidsLabel)
Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Er is een set BVL-criteria ontwikkeld waarmee we werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school bevorderen. Wij scoren punten op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn ouders betrokken bij verkeerseducatie. De leerlingen van groep 7 doen een praktisch en theoretisch verkeersexamen, meestal in de maand april of mei. Bij het praktisch examen wordt een beroep gedaan op enkele ouders om mee te helpen.

Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland. De website is www.steunpuntnijmegenstromenland.nl.

Het ouder- en jeugdsteunpunt is een initiatief van samenwerkingsverband Stromenland en samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen. Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland.

Op de website van Stromenland, www.stromenland.nl staat meer inhoudelijke informatie voor ouders en leerlingen, over hoe zaken in de regio Stromenland geregeld zijn. Bijvoorbeeld over hoe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband geregeld is, welke scholen erbij horen, documenten etc.

Te voet of op de fiets, auto op het Weijerplein
Laat uw kind als het ook maar enigszins kan te voet of op de fiets naar school komen.De kinderen moeten de fietsen in de stalling plaatsen. Als u uw kind met de auto brengt, parkeer dan op het Weijerplein en loop samen met uw kind over de speelplaats naar de school.
Het Weijerplein dient ook als “zoen en zoef” zone.

Rookverbod
Onze school is een rookvrije school; er mag dus niet gerookt worden. Dit geldt direct voor, tijdens en direct na schooltijd, ook voor de speel- en looproutes rondom de school.

Verjaardagen
Als het kind jarig is, zal er in alle groepen op verschillende manieren aandacht aan worden besteed. Uiteraard wordt er extra aandacht aan de jarige besteed en natuurlijk mag er door de jarige worden getrakteerd. Hierbij willen wij het volgende aantekenen:
• De traktatie moet een kleinigheid zijn en eetbaar. (geen cadeautjes)
• Zo gezond mogelijk, er zijn genoeg gezonde, leuke traktaties te bedenken.
• De leerkracht krijgt hetzelfde als de kinderen.
• Alleen de klassenleerkracht krijgt een traktatie, dus niet een traktatie voor alle leerkrachten.

Tussendoortje
Rond 10.15 uur hebben de kinderen van alle groepen een pauze. Ze eten dan een stukje fruit of groente. Kinderen die moeite hebben met het eten van fruit/groente, mogen een boterham meebrengen. Geen koeken, dus ook geen peperkoek.

Lunchen op school
• De kinderen kunnen het drinken in de daarvoor bestemde bak plaatsen. Deze wordt door een klasgenoot in de koelkast geplaatst. Wanneer er nog plaats over is, mag ook het brood hierbij, indien gewenst.
• Wilt u alle bekers en bakjes voorzien van naam. Onze voorkeur gaat uit naar drinken in een beker i.v.m. het beperken van het afval.
• De kinderen eten aan tafel en kunnen wat kletsen met elkaar. We willen een gezellige, rustige sfeer creëren waar aandacht is voor het met elkaar samen eten.
• De leerkracht eet mee met de kinderen.
• De kinderen ruimen na afloop samen op en maken de klas schoon.
• Geeft u niet te veel mee.
• Eten wat na de daarvoor bestemde tijd niet op is, gaat mee naar huis, zodat u thuis kunt zien of er voldoende gegeten is. Neem, indien nodig, gerust contact op met de leerkracht om hier wat afstemming in te vinden.

Schoolbenodigdheden:
In het begin van het schooljaar krijgt het kind allerlei schoolbenodigdheden zoals schriften, boeken, werkboekjes, potlood, gum, liniaal, kleurdoos. Andere schrijfbenodigdheden heeft het kind niet nodig. De kinderen krijgen een etui van school om alles in te doen.

Hoofdluis
Hoofdluis is een zeer hardnekkig voorkomend probleem op scholen. Iedereen kan ze krijgen. Luizen worden overgedragen via kleding en onderlinge contacten. Vooral na vakanties zien we dat er vaak hoofdluis voorkomt op school. Een team van ouders controleert structureel op luizen. U krijgt bericht als bij uw kind hoofdluis en/of neten worden geconstateerd. We verwachten dat u de haren van uw kind dan adequaat behandelt. Wanneer u bij uw kind hoofdluis constateert, stelt u de school daarvan in kennis. Bij meerdere meldingen mailen we alle ouders van de groep om hun kind(eren) te controleren.