Optimus scholen

Buitenschoolse opvang

Beste ouders/verzorgers,

Kinderopvang De Dag Door werkt al een flink aantal jaren samen met Basisschool de Weijerwereld. In eerste instantie door onze BSO binnen de school te vestigen. Daarna door de coördinatie van de toenmalige tussen schoolse opvang uit te voeren.

Vanaf midden 2020 heeft de samenwerking een nieuwe dimensie gekregen doordat we als opvang VVE (voor- en vroegschoolse educatie) gecertificeerd zijn. Dit maakt de overgang naar de basisschool soepeler en het intensiveert de afstemming tussen opvang en school.

Mocht u als ouder(s) op zoek zijn naar kinderopvang in Boxmeer, dan is het belangrijk om te weten wat er mogelijk is en waar de opvang voor staat.
Hieronder vindt u de belangrijkste informatie die wij hebben van kinderopvang De Dag Door.
U bent natuurijk vrij in uw keuze en kunt ook bij andere kinderopvangorganisatie informatie opvragen.

Waar staan we voor?

 • Binnen onze kleinschalige organisatie houden we de kwaliteit van de geboden opvang hoog. Dit doen we o.a. door ons team ieder jaar verder te bekwamen via het volgen van specifieke opleidingen en trainingen.
 • We denken graag met u mee over de opvang van uw kind. De communicatie gebeurt via korte en snelle lijnen.
 • We bieden een afwisselend jaarprogramma aan met o.a. een graffiti-workshop, een workshop zelf pasta maken,

  struinen in het Maasheggengebied, een bezoek aan een andere speeltuin, de komst van een mobiele kinderboerderij en een bootcamp in het park.

  Welke opvang bieden wij aan?

 • Voorschoolse opvang: Iedere ochtend is er opvang van 7.30-8.30 uur in ons BSO lokaal binnen de school. Eerdere opvang dan 7.30 uur is ook mogelijk. We ontbijten in ons eigen BSO lokaal. De ‘keuken’ is open tot 8.00 uur.
 • Dagopvang: iedere dag is er opvang van 8.00-18.00 uur. Eerdere opvang dan 8.00 uur is mogelijk b.v. vanaf 7.00 uur. Later ophalen dan 18.00 uur is eveneens mogelijk in overleg. De dagopvanglocatie ligt tegenover het schoolgebouw. Er is een aparte baby-en dreumesgroep, waar we op eigen niveau het programma van Uk en Puk aanbieden.
 • De peutergroepen: gedurende de hele week zijn er in de ochtenden peutergroepen van 8.30 tot 12.30 uur. We werken met het VVE programma Uk en Puk, waarin de peuter zich via een vast ritme en een vast programma, spelenderwijs voorbereid op de kleutergroep.
 • BSO-opvang: Op alle middagen wordt er opvang aangeboden na schooltijd. Er is keuze uit een blok van 14-16.30 uur of uit een blok van 14-18 uur.
 • Opvang (incidenteel): tijdens studiedagen of in vakanties. Voor incidentele opvang op een studiedag is het niet nodig om een contract te hebben. Vraag naar de mogelijkheden.
 • Vakantieopvang; hiervoor kunt u een contract afsluiten. Kijk voor de verschillende mogelijkheden op onze website: www.dedagdoor.nl

  Wanneer u meer informatie wenst over mogelijke opvang van uw kind, dan maken we hier graag tijd voor vrij. U kunt mailen met info@dedagdoor.nl of bellen met één van onderstaande nummers:

  Germa Jans ( 06-41754037 ) of Silvia Linders ( 06-41107033) – Team Kinderopvang De Dag Door