Ouders in de school

De ouders en de school mogen van elkaar een open, eerlijke, constructieve houding met respect voor elkaars positie, bevoegdheden en verantwoordelijkheden verwachten. Kortom: de school vindt het belangrijk dat de ouders sterk betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen.

Ouderhulp
De school maakt op vele terreinen vaak gebruik van de hand- en spandiensten van de ouders. De ouders worden op diverse manieren benaderd.Iedere groep heeft een klassenouder. Als de groepsleerkracht aangeeft dat zij/hij op een bepaald gebied hulp van ouders wil hebben, benadert de klassenouder andere ouders. Deze ondersteuning bij activiteiten van u zijn onmisbaar voor de school. Zonder deze hulp zou een aantal activiteiten niet of in mindere mate uitgevoerd kunnen worden.

Halen, brengen en even binnenlopen?
De portaaltjes bij de kapstokken zijn klein, wij vragen ouders daarom buiten te wachten met de kinderen voor schooltijd. De leerkrachten van de jongste groepen komen naar de deur, de oudere leerlingen kunnen bij de eerste bel (8.20 uur) de school binnen komen. Na schooltijd kunt u binnenlopen voor het maken van een afspraak of om even iets kort af te stemmen. Leerkrachten hebben pauze van 14.05 uur tot 14.20 uur. 

Rode loper week:
Een aantal keer per jaar hebben we een 'rode loper week', dan gaat de spreekwoordelijke loper uit voor ouders en verzorgers. Tussen 14.00 uur en 14.45 uur kunt u dan samen met de kinderen hun groep, werk en school bekijken. Uw kinderen verzorgen de rondleiding. Welkom!