Didactisch handelen

Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze vorm aan gedifferentieerd onderwijs (werken met groepsplannen). We differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen laten we leerlingen waar mogelijk samenwerken. Onze ambities zijn:
• De lessen zijn goed opgebouwd
• De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus
• De leraren geven directe doelgerichte instructie
• De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen
• De leerlingen werken zelfstandig samen
• De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde)
• De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren
• De leraren zorgen voor differentiatie in aanbod
• De leraren zorgen voor tempo differentiatie

Actieve en zelfstandige houding van de leerlingen
Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Het is vanzelfsprekend dat autonomie en eigen verantwoordelijkheid niet betekent dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten.

Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat “op maat”:
leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook.
• De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen
• De leerlingen werken met dagtaken en weektaken
• De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie)
• De taken van onze leerlingen bevatten moet- en keuze-opdrachten
• De leraren laten de leerlingen, waar mogelijk, samenwerken en elkaar ondersteunen
• De leraren leren de leerlingen doelmatig te plannen