Onze kernwaarden

Jezelf mogen zijn 

Ieder kind is uniek. Ieder kind wordt gezien. Wij hebben respect voor elkaar.

Kwaliteit 

Wij zijn een gedreven, enthousiast team. Professionele leerkrachten richten zich op de behoefte van het kind.

Ontwikkeling 

Leerlingen en leerkrachten zijn continu in ontwikkeling.

Resultaat 

Het werken aan opbrengsten is motiverend voor zowel leerlingen als medewerkers.

Verantwoordelijkheid 

Eigenaarschap is op alle niveaus terug te vinden.

Vertrouwen 

Wij hebben vertrouwen in de kinderen en in elkaar. Vanuit vertrouwen in de ander wordt de verbinding aangegaan, waarbij je zegt wat je doet en doet wat je zegt.

Humor 

Plezier en een lach met de kinderen en binnen het team.