OR

De ouderraad op De Weijerwereld

De ouderraad bestaat uit ouders van kinderen van De Weijerwereld. Om de interesse van alle groepen naar voren te brengen, streven wij naar een zo gemêleerd mogelijk gezelschap.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad organiseert de activiteiten voor het lopende schooljaar en bekijkt samen met het schoolteam hoe deze activiteiten ingevuld worden. Enkele leden zorgen met het schoolteam, per activiteit, voor de coördinatie. Het gaat daarbij onder andere om activiteiten zoals de lampionnenoptocht met Sint Maarten, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het versieren van de school door het jaar heen en het schoolreisje. Daarnaast vergadert de ouderraad 6 keer per jaar.

Berichtje van de Ouderraad:

Het is alweer bijna herfstvakantie, in de eerste maanden van school hebben wij als ouderraad niet stil gezeten. Schoolfotograaf: De commissie van de schoolfotograaf is al voor de zomervakantie druk bezig geweest met het regelen van de schoolfotograaf. De schoolfotograaf komt op donderdag 3 november om alle kinderen van de school weer mooi op de foto te zetten. Sint Maarten: De commissie van de Sint Maarten optocht heeft al de nodige voorbereidingen getroffen. Het idee voor het knutselen van de lampion is ontstaan en aan de verdere dingen die geregeld moeten worden voor het knutselen en de Sint Maarten optocht wordt hard gewerkt. Het knutselen van de lampion zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 2 november van 12.30 tot 14.00 uur. De lampionnenoptocht is op vrijdagavond 11 november om 18.30u. Verdere informatie hierover volgt nog per mail. Bag2School: Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en kinderdagverblijven en keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen. De Weijerwereld zal de kleding inzamelen op woensdag 9 november. Verdere informatie hierover volgt nog. Sinterklaas: Ook de 5 december commissie is al aan de slag gegaan. Zij gaan er ook dit jaar voor de kinderen weer een groot Sinterklaasfeest van maken. Tot slot is er dit jaar een nieuwe commissie in het leven geroepen om wat extra bijdragen binnen te halen om alle activiteiten te kunnen financieren. Bij de Rode loper dagen hebben jullie dit kunnen zien bij de kraampjes die een lekkere versnapering verkochten. Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen, dit is hard nodig om alle leuke activiteiten te kunnen bekostigen en alle kleine beetjes helpen hierbij! Groetjes vanuit de Ouderraad

De ouderraad 2022-2023 bestaat uit:

Melissa Gerrits                  Voorzitter van de Ouderraad.

Cindy Hermans                  Penningmeester

Monique van der Ligt        Secretaris

Anja Bens

Mariëlle Goossens

Natascha Cox

Linda van Haren

Anke Hendriks

Myrtel van der Hoeven

Janneke Kelders

Deborah Ketelaars

Ton van Raaij

Karlijn Vloet

Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties spreek een van ons aan of mail naar: or-deweijerwereld@outlook.com