Optimus scholen

Schoolgids

Ieder schooljaar wordt een nieuwe schoolgids geschreven, waarin de speerpunten en werkwijzen voor het schooljaar beschreven staan.
Hieronder vindt u de schoolgids van dit schooljaar.