KANSEN OM TE ONTMOETEN

Leren begint bij ontmoeten. In de klas of daarbuiten.

KANSEN OM TE ONTDEKKEN

Zo ontdek je wie je bent, wat je wilt en wat je kunt.

KANSEN OM TE ONTWIKKELEN

Door ontmoetingen en ontdekkingen ontwikkel je jezelf.

OPTIMUS WERELDSCHOOL

Waar kinderen leren, ontdekken en ontwikkelen.

Samen de toekomst ontdekken 

De Weijerwereld klinkt een beetje als ‘de wijde wereld’.
Zeker… de wereld ontdekken begint namelijk heel dichtbij. Midden in het sociale leven van Boxmeer en het Weijerpark. Dáár ligt onze school. Een school zonder hek. Letterlijk en figuurlijk. Een school waar we trots op zijn. 

In onze lesmethodes draait het eigenlijk maar om één ding: ze moeten elk kind uitnodigen en stimuleren om te leren. Immers: niet iedereen heeft op hetzelfde moment hetzelfde nodig. We werken daarom alleen met methodes die bewezen goed werken en kansen bieden voor elk kind. Met welk instapniveau dan ook. 

Samen zijn we een diverse, kleurrijke club. Verschillen moet je koesteren, vinden wij. We geven de kinderen graag een breed wereldbeeld mee. Een beeld dat bijdraagt aan verdraagzaamheid, kansen en een gelukkig leven. 

Dat samen leren gaat niet altijd vanzelf. Het begint met veiligheid en geborgenheid. Daarom werken we elke dag aan het samen leven in en rond school. We helpen en stimuleren elkaar met het juiste gedrag en oefenen met de kinderen om de juiste woorden te vinden. Taal helpt om je gedrag op dat van een ander af te stemmen. Woorden die verbinden. Zo groeien onze kinderen al snel in een grote woordenschat en leren ze effectief te communiceren. Dat helpt weer voor een veilig leerklimaat. 

Op deze manier leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen én te nemen. Hun kijk op de wereld groeit en daarmee groeien ook hun kansen ín die wereld. Op de Weijerwereld doen we het dus samen.

Luister maar eens naar ons lied: het Weijerwereldlied.
Wordt De Weijerwereld ook jouw wereld? 

Lees verder

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl