Burgerschap d.m.v. Internationalisering

 

Naast de wereldoriënterende projecten (methode Wijzer: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek), de projecten bij lezen (methode Atlantis en Lijn 3) en de studievaardigheden (methode Blits) kennen we het internationaliseringsproject.

Binnen dit project, gesubsidieerd vanuit Erasmus+, laten we leerlingen kennis maken met andere culturen, gebruiken en gewoonten binnen Europa. Door de samenwerking met scholen uit andere Europese landen staan we stil bij verschillen en overeenkomsten. We benadrukken hierbij dat ‘bekend maakt bemind of onbekend maakt onbemind’. Hiermee beogen wij voortdurend de nieuwsgierigheid van onze leerlingen aan te wakkeren.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen de verbinding en daarmee DE BEDOELING van verschillende vakgebieden ervaren: het helpt hen ontwikkelen tot een evenwichtig, kritisch en behulpzaam mens. Het draagt bij aan de persoonsvorming.