welkom

In Nederland zijn veel basisscholen. Al die scholen verschillen in de manier van werken, in sfeer, in kwaliteit. Door middel van de schoolgids presenteert iedere school zich aan ouders en laat zien wat ze “in school” heeft. Deze schoolgids geeft u een beeld van basisschool
De Weijerwereld, die ontstaan is uit de fusie tussen De Weijerhof en De Schelven.
De Weijerwereld werkt nauw samen met andere scholen van OPTIMUS.

De schoolgids geeft u informatie over een aantal zaken op De Weijerwereld. Tevens legt de school verantwoording aan u af betreffende de doelen die de school nastreeft, de activiteiten die de school ontplooit om die doelen te bereiken en de resultaten die de school bereikt.

Aan de hand van o.a. deze schoolgids kunt u, indien u dat wenst, een inhoudelijk gesprek met de school aangaan, betreffende het onderwijsaanbod, de doelstellingen, de hieraan gekoppelde activiteiten e.d.

Uiteraard staat De Weijerwereld open voor constructieve opmerkingen en suggesties betreffende deze schoolgids of andere zaken, die de school betreffen.

De schoolgids wordt ieder jaar, na instemming door de medezeggenschapsraad, aan het begin van het schooljaar op de website van de school gezet.
De jaarlijks wisselende informatie, die voor ouders van direct belang is, is opgenomen in de verkorte schoolgids. De schoolgidsen vullen elkaar aan.
Wanneer u aanbevelingen heeft voor een volgende uitgave van de schoolgidsen, vinden wij het fijn als u ons dit laat weten.

Wij hopen u van dienst te zijn met het verstrekken van deze schoolgids.

Team basisschool De Weijerwereld.

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 8 DECEMBERSinterklaas

  Natuurlijk bracht Sinterklaas samen met zijn pieten een bezoekje aan onze school. Dit keer niet […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 8 DECEMBERSint Maarten

  De werkgroep Sint Maarten heeft er ook dit jaar weer voor gezorgd dat de kinderen […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 18 OKTOBERWorkshops groep 4 t/m 8

  De vrijdag voor de herfstvakantie mochten de kinderen van groep 4 t/m 8 (de bovenverdieping […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

De Weijerwereld

Weijerstraat 2
5831 JV
Boxmeer

T: T: 0485 – 571073
E: dir.deweijerwereld@optimusonderwijs.nl

De Weijerwereld

Weijerstraat 2
5831 JV Boxmeer
BEL De Weijerwereld MAIL De Weijerwereld

VOLG De Weijerwereld OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE