Pedagogisch handelen

Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: de leerlingen op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kinderen zijn ingesteld op ontwikkeling en leren. Zij zijn voortdurend bezig hun kennis, begrip en vaardigheden te vergroten. Zij hebben daar een innerlijke motivatie voor.

De voorwaarden voor deze motivatie zijn de drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie. Omgaan met verschillen betekent voor ons: aansluiten bij deze drie basisbehoeften.

Relatie: Een kenmerk van deze basisbehoefte is dat alle kinderen zich veilig en aanvaard voelen (emotioneel vrij zijn). Leerkrachtgedrag hierbij kenmerkt zich o.a. door luisteren, beschikbaar zijn voor het kind, zich kunnen verplaatsen in gevoelens en de kenmerken van het kind, vertrouwen stellen, afspraken maken en nakomen, stelling nemen in woord en daad tegen racisme, discriminatie en pesten en rekening houden met behoefte aan veiligheid en acceptatie.
Competentie: Een kenmerk van deze basisbehoefte is, dat leerkrachten het zelfvertrouwen van alle kinderen versterken. Leerkrachtgedrag hierbij kenmerkt zich door o.a. positieve feedback te geven op het werk, vertrouwen in de mogelijkheden van de kinderen hebben en dit laten merken, hoge verwachtingen hebben van het kind, uitgaan van wat het kind kan, reflecteren op wat het kind doet, een taakgerichte, motiverende sfeer scheppen in de groep en bevorderen dat kinderen successen aan zichzelf toeschrijven.
Autonomie: Een kenmerk van deze basisbehoefte is het bevorderen van zelfstandigheid bij en het nemen van verantwoordelijkheid door alle kinderen. Leerkrachtgedrag hierbij kenmerkt zich o.a. door ruimte geven om ervaringen en ideeën in te brengen, kinderen verantwoordelijkheid laten nemen voor het eigen gedrag, zelfstandig problemen leren oplossen, proces van sturend leren, via leren en samenwerkend leren naar zelfstandig leren te komen, begeleiden van de leerling in het maken van keuzes, de leerling uitdagen tot meedenken, meebeslissen en zelfreflectie.
Onze leerkrachten begeleiden de kinderen wat ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we duidelijke afspraken.

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 23 JANUARIFacebook en Instagram

  Vanaf heden is De Weijerwereld weer actief op Facebook en Instagram. Hier zullen wij grotendeels […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 29 SEPTEMBERInternationale projectweek

  De spanning is al weken voel- en zichtbaar bij ons op school en maandag is […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 7 SEPTEMBERHet schoollied

  Ter ere van het 5 jarig bestaan van de Weijerwereld is er een echt Weijerwereld […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

De Weijerwereld

Weijerstraat 2
5831 JV
Boxmeer

T: T: 0485 – 571073
E: dir.deweijerwereld@optimusonderwijs.nl

De Weijerwereld

Weijerstraat 2
5831 JV Boxmeer
BEL De Weijerwereld MAIL De Weijerwereld

VOLG De Weijerwereld OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE