MR

Schermafbeelding 2016-11-18 om 20.49.40De medezeggenschapsraad vindt haar bestaansrecht in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO 1992). De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht houdt in dat de raad gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het bestuur over bepaalde voorgenomen besluiten, zoals de vaststelling of wijziging van het schoolplan, de organisatie, de vakantieregeling of de besteding van de middelen van de school. Het bestuur moet daarop serieus reageren. Over een aantal zwaarwegende besluiten is het bestuur verplicht instemming te vragen aan de MR.

De medezeggenschapsraad bevordert de openheid, openbaarheid en het onderling overleg van de betrokkenen op school. De raad overlegt dus in feite over alle zaken die in de school spelen. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij een deel van deze raad hier bezwaar tegen maakt. Tevens bestaat de mogelijkheid om de notulen in te zien. Deze worden na goedkeuring (volgende vergadering) op de website geplaatst.

Folder MR Weijerwereld 

 

Vergaderdata van de MR in schooljaar 2019-2020 zijn:

 • 1 oktober 2019

De overige data worden z.s.m. vermeld.

 

Notulen schooljaar 2019-2020

 

Vergaderdata van de MR in schooljaar 2018-2019 zijn:

 • 17 september 2018
 • 10 januari 2019
 • 14 maart 2019
 • 23 mei 2019
 • 13 juni 2019

Notulen schooljaar 2018-2019
MR 17-09-’18
MR 10-01-’19
MR 14-03-’19
MR 23-05-’19

Vergaderdata van de MR in schooljaar 2017-2018 zijn:

 • 28 september 2017
 • 11 december 2017
 • 20 februari 2018
 • 17 april 2018
 • 11 juni 2018

Notulen schooljaar 2017-2018
MR 28-09-’17
MR 09-01-’18
MR 21-03-’18
MR 11-06-’18

De medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit vier leden. Twee ouders en twee teamleden. De leden worden gekozen voor drie jaar.

Oudergeleding: Frank van Dijk en Rob Nelissen
Personeelsgeleding: Imke Kosman en Mariëlle van de Heijden

Heb je vragen of wil je ons spreken? Spreek ons gewoon aan of mail dan naar: mr.deweijerwereld@optimusonderwijs.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR van OPTIMUS bestaat in de ideale situatie uit veertien leden waarvan de helft uit ouderleden bestaat. Alle leden zijn voorgedragen via een MR van een bij OPTIMUS primair onderwijs aangesloten school. De GMR vergadert circa tien keer per jaar op vooraf vastgestelde data en locaties. Tijdens een deel van elke GMR-vergadering is een afvaardiging van de centrale directie aanwezig.
De GMR heeft advies- en instemmingsbevoegdheid voor een aantal onderwerpen die op
bovenschools niveau geregeld worden.

 

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 11 OKTOBERFluorfeest gemeente Boxmeer groep 6,7 en 8

  Alle groepen 6,7 en 8 van de basisscholen uit de gemeente Boxmeer waren uitgenodigd om […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 2 OKTOBER‘SHOW ME YOUR WORLD’ gaat van start

  Yeah, het is zover! Het nieuwe internationaliseringsproject ‘SHOW ME YOUR WORLD’ gaat bijna beginnen en […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 2 OKTOBERGroep 8 bezoekt TechnoPromo in Cuijk

  Groep 8 heeft deze week een bezoek gebracht aan TechnoPromo. Onderstaand de doelstelling van TechnoPromo: […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

De Weijerwereld

Weijerstraat 2
5831 JV
Boxmeer

T: T: 0485 – 571073
E: dir.deweijerwereld@optimusonderwijs.nl

De Weijerwereld

Weijerstraat 2
5831 JV Boxmeer
BEL De Weijerwereld MAIL De Weijerwereld

VOLG De Weijerwereld OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE